Otvoreni Balkan kao liberalna regionalna politika Srbije

Zbog svega toga verujem da je potrebno krenuti putem kojim do sada nismo. Putem na kojem politika krči put privredi, a nesputani ekonomski tokovi otvaraju mogućnosti našim društvima da sama dođu do neke naše verzije zajedničkog života. To je ono što bih nazvao liberalnom regionalnom politikom.