Akademija liberalne politike

Akademija liberalne politike

Sa već deset generacija istaknutih polaznika ovo je Libekov najpoznatiji obrazovni program za izuzetne studente svih nivoa.

Multidisciplinarni pristup u proučavanju političkih, ekonomskih, društvenih, pravnih, bezbednosnih i srodnih pojava i procesa u savremenom svetu.

Mentorski program kao važna dopuna teorijskim znanjima i praktičnim veštinama.

alp-naslovna

Akademija liberalne politike

alp-naslovna

Sa već deset generacija istaknutih polaznika ovo je Libekov najpoznatiji obrazovni program za izuzetne studente svih nivoa.

Multidisciplinarni pristup u proučavanju političkih, ekonomskih, društvenih, pravnih, bezbednosnih i srodnih pojava i procesa u savremenom svetu.

Mentorski program kao važna dopuna teorijskim znanjima i praktičnim veštinama.

Akademija liberalne politike predstavlja naš najznačajniji obrazovni program. Pokrenuta je 2012. godine i do danas je postala vodeći vanakademski program u regionu na polju proučavanja političke filozofije slobode, ekonomije, principa tržišne privrede i ostalih relevantnih društvenih problema.

Akademija liberalne politike polaznicima daje znanja koja im nisu dostupna na matičnim faklultetima, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

Našu Akademiju do sada je pohađalo preko 200 izuzetnih studenata od kojih su neki danas među najuspešnijim mladim profesionalcima u svojim oblastima.

Ovaj program obuhvata dva semestra i mogu ga upisati studenti osnovnih i master studija. Nove generacije upisuju se svake godine u oktobru i pohađaju Akademiju do juna naredne godine.

U junu 2021. godine deseta generacija polaznika uspešno je završila ovaj program.

Akademija liberalne politike predstavlja naš najznačajniji obrazovni program. Pokrenuta je 2012. godine i do danas je postala vodeći vanakademski program u regionu na polju proučavanja političke filozofije slobode, ekonomije, principa tržišne privrede i ostalih relevantnih društvenih problema.

Akademija liberalne politike polaznicima daje znanja koja im nisu dostupna na matičnim faklultetima, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

Našu Akademiju do sada je pohađalo preko 170 izuzetnih studenata od kojih su neki danas među najuspešnijim mladim profesionalcima u svojim oblastima.

Ovaj program obuhvata dva semestra i mogu ga upisati studenti osnovnih i master studija. Nove generacije upisuju se svake godine u oktobru i pohađaju Akademiju do juna naredne godine.

Deseta generacija polaznika završila je Akademiju u junu, a upis naredne jedanaeste generacije obaviće se u oktobru 2021. godine.

Čime se bavimo u okviru programa Akademije liberalne politike?

Prilikom planiranja i organizacije programa trudimo se da održimo podsticajnu ravnotežu između teorijskih koncepata, praktičnih veština i savremenih akademskih i društvenih rasprava.

GLAVNI PROGRAM

Ugledni domaći i strani profesori, stručnjaci različitih profila, istraživači, društveni aktivisti, preduzetnici, menadžeri i novinari vode naše polaznike kroz svet najvažnijih društvenih rasprava i sa njima dele svoja viđenja najaktuelnijih globalnih i lokalnih izazova.

GLAVNI PROGRAM

Ugledni domaći i strani profesori, stručnjaci različitih profila, istraživači, društveni aktivisti, preduzetnici, menadžeri i novinari vode naše polaznike kroz svet najvažnijih društvenih rasprava i sa njima dele svoja viđenja najaktuelnijih globalnih i lokalnih izazova.

MENTORSKI PROGRAM

Akademija liberalne politike pruža polaznicima mogućnost dodatnog usavršavanja kroz individualni rad sa mentorom iz različitih oblasti privrednog, javnog i medijskog života, zavisno od  ličnih i profesionalnih preferencija. Svake godine proširujemo listu mentora kako bismo izašli u susret ambicijama svih naših polaznika.

MENTORSKI PROGRAM

Akademija liberalne politike pruža polaznicima mogućnost dodatnog usavršavanja kroz individualni rad sa mentorom iz različitih oblasti privrednog, javnog i medijskog života, zavisno od  ličnih i profesionalnih preferencija. Svake godine proširujemo listu mentora kako bismo izašli u susret ambicijama svih naših polaznika.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

U okviru kurseva Analize javnih politika u prvom i Tehnika istraživanja javnog mnjenja u drugom semestru, pod mentorstvom Libekovih istraživača polaznici Akademije sprovode istraživanja javnog mnjenja o relevantnim društvenim pitanjima i pišu predloge reformskih javnih politika.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

U okviru kurseva Analize javnih politika u prvom i Tehnika istraživanja javnog mnjenja u drugom semestru, pod mentorstvom Libekovih istraživača polaznici Akademije sprovode istraživanja javnog mnjenja o relevantnim društvenim pitanjima i pišu predloge reformskih javnih politika.

KREATIVNI PROGRAM

Libekovi istraživači i saradnici organizuju čitalačke sekcije, projekcije tematskih igranih i dokumentarnih filmova, nagradno pisanje eseja i diskutuju sa polaznicima o temama kao što su distopija, bioetika, globalni rizici, bezbednost i privatnost.

KREATIVNI PROGRAM

Libekovi istraživači i saradnici organizuju čitalačke sekcije, projekcije tematskih igranih i dokumentarnih filmova, nagradno pisanje eseja i diskutuju sa polaznicima o temama kao što su distopija, bioetika, globalni rizici, bezbednost i privatnost.

POREDAK SLOBODE

U okviru ovog kursa razgovaramo o političkoj filozofiji liberalizma, kao i o svim relevantnim kritičkim pristupima koji se bave društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima.

POREDAK SLOBODE

U okviru ovog kursa razgovaramo o političkoj filozofiji liberalizma, kao i o svim relevantnim kritičkim pristupima koji se bave društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima.

JAVNI NASTUP I PREZENTACIJSKE VEŠTINE

U okviru ovog praktičnog kursa sa istaknutim stručnjakom Reljom Deretom polaznici vežbaju da efektno oblikuju svoje ideje i da ih samouvereno izraze u najrazličitijim profesionalnim i ličnim situacijama, tako da inspirišu i pokrenu na razmišljanje i akciju, bez obzira da li pričaju pred 10 ili 1000 ljudi, ili da za obraćanje imaju 20 sekundi ili 2 sata.

JAVNI NASTUP I PREZENTACIJSKE VEŠTINE

U okviru ovog praktičnog kursa sa istaknutim stručnjakom Reljom Deretom polaznici vežbaju da efektno oblikuju svoje ideje i da ih samouvereno izraze u najrazličitijim profesionalnim i ličnim situacijama, tako da inspirišu i pokrenu na razmišljanje i akciju, bez obzira da li pričaju pred 10 ili 1000 ljudi, ili da za obraćanje imaju 20 sekundi ili 2 sata.

    DRUŠTVENE MREŽE

    libek-logo-footer

    COPYRIGHT 2021. LIBEK