Program za medije, PR i istraživanje

Program za medije, PR i istraživanje

Novi program namenjen kako mladim profesionalcima, tako i onima koji bi da tek upoznaju složeni svet medija, PR-a, marketinga, lobiranja, zagovaranja i ekonomskih istraživanja.

Vođen od strane iskusnih profesionalaca program pre svega ima za cilj profesioalno usavršavanje i razvoj konkretnih veština.

mediji-naslovna

Program za medije, PR i istraživanje

mediji-naslovna

Novi program namenjen kako mladim profesionalcima, tako i onima koji bi da tek upoznaju složeni svet medija, PR-a, marketinga, lobiranja, zagovaranja i ekonomskih istraživanja.

Vođen od strane iskusnih profesionalaca program pre svega ima za cilj profesioalno usavršavanje i razvoj konkretnih veština.

Program za medije, PR i istraživanje je novi Libekov specijalizovani program koji smo pokrenuli u martu 2020. godine.

Ovaj specijalizovani dvosemestralni program odabrane učesnike temeljno priprema za rad u oblastima:

 • kreiranja, uređivanja i plasiranja političkog, ekonomskog i društvenog sadržaja u svim savremenim medijskim oblicima
 • agencijskog, korporativnog i političkog PR sa posebnim osvrtom na digitalni PR i savremene transformacije
 • istraživanja javnog mnjenja, ekonomskih analiza i oblikovanja javnih politika

Polaznici programa na početku biraju da li pohađaju kurs iz oblasti medija i PR-a ili kurs iz oblasti istraživanja i kreiranja javnih politika.

Pored odabranih kurseva, postoji i zajednički program koji pohađaju svi polaznici.

Program za medije, PR i istraživanje je novi Libekov specijalizovani program koji smo pokrenuli u martu 2020. godine.

Ovaj specijalizovani dvosemestralni program odabrane učesnike temeljno priprema za rad u oblastima:

 • kreiranja, uređivanja i plasiranja političkog, ekonomskog i društvenog sadržaja u svim savremenim medijskim oblicima
 • agencijskog, korporativnog i političkog PR sa posebnim osvrtom na digitalni PR i savremene transformacije
 • istraživanja javnog mnjenja, ekonomskih analiza i oblikovanja javnih politika

Polaznici programa na početku biraju da li pohađaju kurs iz oblasti medija i PR-a ili kurs iz oblasti istraživanja i kreiranja javnih politika.

Pored odabranih kurseva, postoji i zajednički program koji pohađaju svi polaznici.

Kurs Mediji i PR

Tokom prvog semestra polaznici se kroz seriju predavanja i radionica upoznaju sa dinamikom posla u medijima. U okviru ovog kursa polaznici uče kako da na jednostavan i jasan način obrađuju kompleksne sadržaje u svim medijskim oblicima.

U drugom semestru uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet PR-a, kako poslovnog, tako i agencijskog i političkog, sa posebnim osvrtom na digitalni PR i krizne situacije. Kroz ova predavanja i radionice polaznici se susreću sa izazovima u poslu PR menadžera.

Koordinatorke ovog kursa za novu generaciju polaznika koju upisujemo u martu 2021. biće novinarka Maja Dragić, sa N1 televizije i Ivana Pavlović, novinarka i urednica internet izdanja Nove ekonomije, dok će za PR deo ovoga kursa biti zaduženi Nikola Parun, politikolog i stručnjak za komunikacije, i Predrag Panić, direktor spoljnih poslova i komunikacija u Mobi banci.

Kurs Istraživanje i Kreiranje javnih politika

Tokom prvog semestra polaznici se kroz seriju predavanja i radionica upoznaju sa dinamikom posla u medijima. U okviru ovog kursa polaznici uče kako da na jednostavan i jasan način obrađuju kompleksne sadržaje u svim medijskim oblicima.

U drugom semestru uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet PR-a, kako poslovnog, tako i agencijskog i političkog, sa posebnim osvrtom na digitalni PR i krizne situacije. Kroz ova predavanja i radionice polaznici se susreću sa izazovima u poslu PR menadžera.

Koordinatorke ovog kursa za novu generaciju polaznika koju upisujemo u martu 2021. biće novinarka Maja Dragić, sa N1 televizije i Ivana Pavlović, novinarka i urednica internet izdanja Nove ekonomije, dok će za PR deo ovoga kursa biti zaduženi Nikola Parun, politikolog i stručnjak za komunikacije, i Predrag Panić, direktor spoljnih poslova i komunikacija u Mobi banci.

Zajednički program

Tokom prvog semestra polaznici se kroz seriju predavanja i radionica upoznaju sa dinamikom posla u medijima. U okviru ovog kursa polaznici uče kako da na jednostavan i jasan način obrađuju kompleksne sadržaje u svim medijskim oblicima.

U drugom semestru uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet PR-a, kako poslovnog, tako i agencijskog i političkog, sa posebnim osvrtom na digitalni PR i krizne situacije. Kroz ova predavanja i radionice polaznici se susreću sa izazovima u poslu PR menadžera.

Koordinatorke ovog kursa za novu generaciju polaznika koju upisujemo u martu 2021. biće novinarka Maja Dragić, sa N1 televizije i Ivana Pavlović, novinarka i urednica internet izdanja Nove ekonomije, dok će za PR deo ovoga kursa biti zaduženi Nikola Parun, politikolog i stručnjak za komunikacije, i Predrag Panić, direktor spoljnih poslova i komunikacija u Mobi banci.

Kurs Mediji i PR

Tokom prvog semestra polaznici se kroz seriju predavanja i radionica upoznaju sa dinamikom posla u medijima. U okviru ovog kursa polaznici uče kako da na jednostavan i jasan način obrađuju kompleksne sadržaje u svim medijskim oblicima.

U drugom semestru uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet PR-a, kako poslovnog, tako i agencijskog i političkog, sa posebnim osvrtom na digitalni PR i krizne situacije. Kroz ova predavanja i radionice polaznici se susreću sa izazovima u poslu PR menadžera.

Koordinatorke ovog kursa za novu generaciju polaznika koju upisujemo u martu 2021. biće novinarka Maja Dragić, sa N1 televizije i Ivana Pavlović, novinarka i urednica internet izdanja Nove ekonomije, dok će za PR deo ovoga kursa biti zaduženi Nikola Parun, politikolog i stručnjak za komunikacije, i Predrag Panić, direktor spoljnih poslova i komunikacija u Mobi banci.

Kurs Istraživanje i Kreiranje javnih politika

U prvom semestru, učesnici koji izaberu ovaj specijalizovani kurs upoznaju se sa istraživanjem složenih podataka, sadržaja, kao i stavova javnog mnjenja. Ovakva primena osnovnih tehnika i alata u istraživanju ima široku primenu u različitim oblastima na tržištu. U okviru kursa polaznici rade i svoje istraživanje uz podršku mentora Nikole Jovića sa Fakulteta političkih nauka.

U drugom semestru, kroz rad na praktičnim i korisnim primerima sa programskim direktorom ekonomske istraživačke jedinice Libeka Mihailom Gajićem, učesnici se upoznaju sa ekonomskom analizom i oblikovanjem javnih politika, kao i time kako povezati istraživanje sa ovim procesima, a teorijska znanja stečena na predavanjima učvršćuju pisanjem svoje analize.

Zajednički program

Zajednički program pohađaju zajedno i polaznici Kursa mediji i PR i i polaznici Kursa istraživanja. Sastoji se od serije predavanja eksperata iz oblasti domaće i globalne politike, ekonomije, medija, biznisa i međunarodnih organizacija. Kroz zajednički kurs učesnici se upoznaju sa najaktuelnijim trendovima i procesima u oblastima ekonomije, medijskog biznisa, medijskog okruženja, javnih politika, kao i drugim relevantnim oblastima.

Program trenutno pohađa druga generacija polaznika, a upis naredne treće generacije biće u martu 2021. godine.

  DRUŠTVENE MREŽE

  libek-logo-footer

  COPYRIGHT 2021. LIBEK