Politika pojedinca

Politika pojedinca

Seminar Politika pojedinca je naš obrazovni program namenjen srednjoškolcima.

Ovaj program ima za cilj upoznavanje učesnika sa osnovama političke tradicije liberalizma sa akcentom na praktičnoj primeni ideja u rešavanju raznih društvenih problema.

pp-naslovna

Politika pojedinca

pp-naslovna

Seminar Politika pojedinca je naš obrazovni program namenjen srednjoškolcima.

Ovaj program ima za cilj upoznavanje učesnika sa osnovama političke tradicije liberalizma sa akcentom na praktičnoj primeni ideja u rešavanju raznih društvenih problema.

Seminar Politika pojedinca je naš obrazovni program namenjen srednjoškolcima. Ovaj program ima za cilj upoznavanje učesnika sa osnovama političke tradicije liberalizma sa akcentom na praktičnoj primeni ideja u rešavanju raznih društvenih problema. Teme obuhvaćene seminarom se kreću od prava pojedinaca, problema jednakosti i pravde, poimanja građanskog društva i države, kao i osnovnih postulata tržišne ekonomije.

Seminar tradicionalno traje dva dana tokom kojih se polaznici upoznaju sa političkom filozofijom libertarijanizma i učestvuju u interaktivnim radionicama. Prvi seminar „Politka pojedinca“ je održan u Beogradu, 2010. godine.

Seminar je do sada održan četrnaest puta u različitim gradovima Srbije. Osim u Beogradu, bili smo i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Pančevu. Nakon seminara saradnja sa srednjoškolcima često se nastavlja i kroz Akademiju liberalne politike pošto postanu studenti.

Seminar Politika pojedinca je naš obrazovni program namenjen srednjoškolcima. Ovaj program ima za cilj upoznavanje učesnika sa osnovama političke tradicije liberalizma sa akcentom na praktičnoj primeni ideja u rešavanju raznih društvenih problema. Teme obuhvaćene seminarom se kreću od prava pojedinaca, problema jednakosti i pravde, poimanja građanskog društva i države, kao i osnovnih postulata tržišne ekonomije.

Seminar tradicionalno traje dva dana tokom kojih se polaznici upoznaju sa političkom filozofijom libertarijanizma i učestvuju u interaktivnim radionicama. Prvi seminar „Politka pojedinca“ je održan u Beogradu, 2010. godine.

Seminar je do sada održan četrnaest puta u različitim gradovima Srbije. Osim u Beogradu, bili smo i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Pančevu. Nakon seminara saradnja sa srednjoškolcima često se nastavlja i kroz Akademiju liberalne politike pošto postanu studenti.

    DRUŠTVENE MREŽE

    libek-logo-footer

    COPYRIGHT 2021. LIBEK