Akademija liberalne politike 11

Libertarijanski klub Libek u saradnji sa Friedrich Naumman Fondacijom otvara konkurs za upis na

 

Akademiju liberalne politike 11

 

 

Sa velikim zadovoljstvom otvaramo konkurs za upis na jedanaestu Akademiju liberalne politike (ALP). Ovaj dvosemestralni program, unapređen u odnosu na prošlu godinu, odvijaće se od novembra 2021. do juna 2022. godine.

 

Akademija liberalne politike svojim polaznicima nudi znanja koja im nisu dostupna na faklultetu, kao i niz poslovnih, komunikacijskih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

 

Do sada je Akademiju liberalne politike pohađalo preko 200 učesnika, koji su danas neki od najuspešnijih mladih profesionalaca u svojim raznovrsnim oblastima. Pohađanjem Akademije, polaznici dobijaju direktan lični pristup Libekovim mentorima, Libekovoj alumni zajednici od više stotina istaknutih članova, povećavaju svoje šanse za zaposlenje u vodećim kompanijama i organizacijama u Srbiji ili za upis na renomirane svetske univerzitete ili obrazovne programe.

 

Prema internom istraživanju koje je Libek sproveo sa alumnistima programa, 90% učesnika tvrdi da je program doprineo da bolje razumeju politiku, ekonomiju i društvo. Oko 89% učesnika navelo je da im je program pomogao da budu uspešniji studenti, dok preko polovine smatra da je zbog programa lakše došlo do stručne prakse. Skoro polovina učesnika tvrdi da im je program omogućio da lakše i brže nađu posao.

 

ŠTA DOBIJAJU POLAZNICI AKADEMIJE?

Sposobnost da stručno analiziraju savremene političke, društvene i ekonomske procese kroz predavanja vodećih eksperata iz akademskog sveta, politike, biznisa, državnih institucija, istraživačkih centara i medija.
Sposobnost da stručno analiziraju savremene političke, društvene i ekonomske procese kroz predavanja vodećih eksperata iz akademskog sveta, politike, biznisa, državnih institucija, istraživačkih centara i medija.
Sticanje praktičnih veština kroz priznate treninge i programe iz oblasti javnog nastupa i prezentacijskih veština, kao i istraživanja javnog mnjenja i pisanja predloga javnih politika.
Sticanje praktičnih veština kroz priznate treninge i programe iz oblasti javnog nastupa i prezentacijskih veština, kao i istraživanja javnog mnjenja i pisanja predloga javnih politika.
Veću sposobnost tumačenja ključnih procesa i trendova u našem društvu i okruženju, odnosno mogućnosti da razmatraju i predlažu nove predloge politika i rešenja za ključne ekonomske i političke probleme u Srbiji.
Veću sposobnost tumačenja ključnih procesa i trendova u našem društvu i okruženju, odnosno mogućnosti da razmatraju i predlažu nove predloge politika i rešenja za ključne ekonomske i političke probleme u Srbiji.
Mogućnost da kroz lični mentorski rad jedan na jedan sa liderima iz sveta menadžmenta, naučnog istraživanja, medija, konsaltinga, marketinga, IT sektora – jasno definišu svoje razvojne ciljeve, pripreme uspešan start svoje karijere, odnosno efikasno ostvare ili prate ostvarivanje svojih ličnih i profesionalnih ciljeva.
Mogućnost da kroz lični mentorski rad jedan na jedan sa liderima iz sveta menadžmenta, naučnog istraživanja, medija, konsaltinga, marketinga, IT sektora – jasno definišu svoje razvojne ciljeve, pripreme uspešan start svoje karijere, odnosno efikasno ostvare ili prate ostvarivanje svojih ličnih i profesionalnih ciljeva.
Upoznavanje složenosti šireg globalnog konteksta sveta posle pandemije korona virusa koji uzima u obzir razvoj tehnologije, inovacija i nauke, odnosno najnovije trendove pre svega u društvenim naukama.
Upoznavanje složenosti šireg globalnog konteksta sveta posle pandemije korona virusa koji uzima u obzir razvoj tehnologije, inovacija i nauke, odnosno najnovije trendove pre svega u društvenim naukama.
Upoznavanje sa delima poznatih libertarijanskih autora i različitih pravaca u okviru liberalne misli, kao i pristup Libekovoj biblioteci stručne literature iz oblasti ekonomije, politike, filozofije i prava.
Upoznavanje sa delima poznatih libertarijanskih autora i različitih pravaca u okviru liberalne misli, kao i pristup Libekovoj biblioteci stručne literature iz oblasti ekonomije, politike, filozofije i prava.
Pristup širokoj mreži kontakata Libek alumnista, mentora, predavača i partnerskih organizacija u Srbiji i širom sveta, uključujući i neke od vodećih akademskih centara i obrazovnih programa u Srbiji, Evropi i svetu.
Pristup širokoj mreži kontakata Libek alumnista, mentora, predavača i partnerskih organizacija u Srbiji i širom sveta, uključujući i neke od vodećih akademskih centara i obrazovnih programa u Srbiji, Evropi i svetu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Konkurs je otvoren za studente osnovnih i master studija svih fakulteta i univerziteta u Srbiji.

 

Ovogodišnji unapređeni program Akademije  održava se tri puta nedeljno u popodnevnim terminima od 18 časova, online putem. U zavisnosti od epidemiološke situacije i dinamike programa, u drugom semestru planiramo da određeni broj sesija održimo uživo. Studentima van Beograda bi u tom slučaju Libek refundirao putne troškove.

 

Uz podršku naših partnera, polaznicima je ove godine omogućen i pristup inovativnom modelu učenja naprednog engleskog jezika, posebno u društvenim i pravnim oblastima. Predviđene su pauze između dva semestra tokom godine, kao i u vreme praznika. Program je usklađen sa obavezama polaznika na fakultetu, ispitnim rokovima i drugim aktivnostima studenata koje su uzete u obzir.

 

Mesečna kotizacija za učešće u programu je 2600 RSD, a postoji ukupno osam mesečnih rata. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja. Libek, zahvaljujući svojim donatorima, nudi i dve cele i dve parcijalne stipendije za program kvalifikovanim učesnicima.

 

Proces selekcije se sastoji od dva dela – kratkog aplikacionog onlajn formulara i u drugom koraku intervjua na koji se pozivaju kandidati koji prođu prvi krug. 

 

Rok za prijavljivanje na Akademiju liberalne politike je nedelja 24. oktobar u 23:59.

 

Prijave se vrše na ovom linku, a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Katarinu Brajković na katarina.brajkovic@libek.org.rs.

 

    DRUŠTVENE MREŽE

    libek-logo-footer

    COPYRIGHT 2021. LIBEK