U novom izdanju Indeksa zaštite imovinskih prava (International Property Rights Index) za 2020. godinu Srbija je zadržala 95. mesto od 129 rangiranih zemalja, na začelju evropskih zemalja. Na ovom indeksu Srbija je zabeležila 4,82 poena od maksimalnih 10, što je iznos gotovo identičan prošlogodišnjem. Najlošije su ocenjeni nezavisnost pravosuđa, prisustvo korupcije i piraterije.

Loši rezultati Srbije isti kao i prethodnih godina

Od 9 varijabli koje su služile za rangiranje Srbija, relativno dobro stanje zabeleženo je samo u oblastima registracije vlasništva nad nekretninama i političkoj stabilnosti. U svim ostalim oblastima Srbija beleži značajno niže vrednosti, a posebno u oblastima nezavisnosti pravosuđa, visine korupcije, dostupnosti kredita i pirateriji brendova. Posebno zabrinjava to što tokom poslednje tri godine praktično nije bilo pomaka u vrednostima ovog indeksa, što je posledica izostanka reformi koje bi popravile stanje prvenstveno u oblasti vladavine prava.

Rangiranje

Deset najbolje rangiranih zemalja ove godine čine Finska, Švajcarska, Singapur, Novi Zeland, Japan, Australija, Holandija, Norveška, Luksemburg i Danska. Od drugih velikih ekonomija, SAD se nalaze na 13, Kanada na 14, Nemačka 16, Velika Britanija 18, Kina 49. i Rusija 88. mestu. Na kraju liste nalaze se Angola, Bangladeš, Venecuela, Jemen i Haiti.

Važnost imovinskih prava

Privatna imovina temelj je ljudske civilizacije – bez njene adekvatne zaštite gube se podsticaji za ekonomsko racionalno ponašanje, štednju i investicije. Stoga je zemlja sa lošim poštovanjem imovinskih prava osuđena na niske stope investicija i ekonomskog rasta, što se ogleda i u niskom opštem standardu života građana. Bez vladavine prava, podrazumevajući fizičku zaštitu imovine od toga da je neko prisvoji ili uništi kao i mogućnost zaštite svojih prava putem sudova koji su nezavisni i efikasni u svom radu, nema ekonomskog i društvenog napretka.

O indeksu

Indeks zaštite imovinskih prava (International Property Rights Index) na međunarodnom nivou od 2007. poredi stepen zaštite imovinskih prava među zemljama. Indeks objavljuje Property Rights Alliance iz SAD, sa grupom međunarodnih partnera, od kojih je predstavnik za Srbiju Libertarijanski klub Libek. Indeks se sastoji od tri komponente, od kojih se svaka računa na osnovu više varijabli. Sve varijable preuzimaju se iz drugih međunarodnih izvora, kao što su Globalni indeks konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Doing Business Svetske banke ili Indikatori dobrog upravljanja Svetske banke. Svaka komponentna računa se kao prosek vrednosti varijabli koje je čine, dok se konačna ocena računa kao prosek sve tri komponente. Maksimalan broj poena koji se može dostići je 10.

1. Pravno i političko okruženje:

– Nezavisnost sudstva

– Vladavina prava

– Politička stabilnost

– Nivo korupcije

2. Zaštita fizičke imovine:

– Zaštita svojinskih prava

– Registracija nekretnina

– Pristup kreditima

3. Zaštita intelektualne imovine:

– Percepcija zaštite intelektualnih prava

– Zaštita patenata

– Zaštita autorskih prava.