Predsednik Libeka Mihailo Gajić, učestvovao je u javnoj debati na temu članstva Bosne i Hercegovine u inicijativi Otvoreni Balkan koja je održana u Sarajevu 13.06.2023. u organizaciji Liberalnog foruma.

Drugi učesnici debate bili su profesorka Ekonomskog fakulteta Sabina Silajdžić (isto na strani podrške članstvu Bosne i Hercegovine u Otvorenom Balkanu), dok su oponenti bili Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka i Jasmina Mršo, međunarodna koordinatorka Naše stranke.

Gajić i Silajdžić su ukazali na ekonomske koristi koje bi to imalo po privredu BiH kroz smanjenje administrativnog opterećenja, nižih troškova poslovanja te regionalnog povezivanja i specijalizacije u proizvodnji. Sa druge strane, Mršo i Turčalo su kao razloge za svoje neslaganje istakli nejasni odnos EU prema ovoj inicijativi ili postojanje već Berlinskog procesa koje isto teži stvaranju regionalne ekonomske integracije, kao i postojanje još uvek nerešenih bilataralnih političkih pitanja između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Snimak debate biće emitovan na TV Avaz.