Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo upravo otvorili konkurs za upis pete generacije polaznika našeg programa Uvod u studije totalitarizma.

 

Program Uvod u studije totalitarizma namenjen je svim studentima osnovnih, master i doktorskih studija, istraživačima, novinarima, aktivistima, kao i svim intelektualnim entuzijastima koje zanima politička istorija XX veka. Za program se možete prijaviti na ovom linku.

 

U okviru programa obrađujemo mehanizme nastanka i opstanka totalitarnih režima, psihologiju autoritarnih ličnosti, kao i složene odnose između totalitarizma i ekonomije, nauke, tehnologije, kulture, umetnosti i religije, medija i propagande.

 

Program će se odvijati od aprila do juna 2022. godine. Predavanja na programu održavaju se sredom od 18 časova preko Zoom platforme.
Pored predavanja i diskusija organizujemo i interaktivnu edukativnu šetnju svih učesnika programa „Vek terora u Beogradu“.
Vašu prijavu za program možete podneti OVDE.
Više o samom programu, dosadašnjim predavačima i polaznicima možete saznati preko našeg sajta.

 

Jedan od ciljeva ovog programa svakako jeste produbljivanje postojećeg i sticanje sveobuhvatnijeg znanja iz oblasti studija totalitarizma. Težimo propitivanju prošlosti i otkrivanju najrelevantnijih pouka za savremeni svet oko nas; propitivanju koje nije jednostrano osuđivanje kroz angažovano i selektivno suočavanje, već propitivanju koje jača analitičku konstituciju u savremenom promišljanju političkih opasnosti po slobodu pojedinca.

 

Ovakvo propitivanje jeste važno jer ono ne obuhvata samo razmatranje dva po obimu najveća i po užasu najrelevantnija totalitarna pokreta i režima dvadesetog veka već razmatra i druge pojavne oblike. Time se šire upoznajemo sa najrazličitijim aspektima totalitarizma.

 

Mesečna kotizacija za učešće u programu je 2.000 RSD, a postoji ukupno tri mesečne kotizacije.

 

Konkurs za upis otvoren je do srede 30. marta u ponoć.

 

Prijavite se odmah na program Uvod u studije totalitarizma 5 na ovom linku.