Predstavnici Libeka posetili su u petak 23. septembra sedište Saveta stranih investitora (FIC) u Beogradu. Sa izvršnim direktorom ovog udruženja Aleksandrom Ljubićem razgovarali su o tekućim aktivnostima i ključnim izazovima u poslovnom okruženju Srbije i regiona, ali i razmotrili modalitete buduće saradnje.

Ovom prilikom gospodin Ljubić je upoznat sa aktivnostima Libeka na polju umrežavanja, istraživanja i zagovaranja politika koje vode regionalnim ekonomskim integracijama.

Tokom sastanka je posebno naglašen značaj inicijative „Otvoreni Balkan“ koja za svoj krajnji cilj ima uspostavljanje jedinstvenog regionalnog tržišta i stvaranje što povoljnijeg poslovnog okruženja za rad kompanija različitog profila.

Dogovoreno je da se nastavi sa kontinuiranom komunikacijom i konsultacijama, odnosno sa usklađivanjem aktivnosti Libeka i FIC-a na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Libek su na ovom sastanku predstavljali predsednik Libeka Miloš Nikolić, izvršni menadžer Petar Čekerevac, kao i programski direktor Ekonomske istraživačke jedinice Mihailo Gajić.