Krajem oktobra uspešno smo ispratili još jednu, treću generaciju polaznika našeg Programa za medije, PR i istraživanje.

Program za medije, PR i istraživanje trajao je od aprila do oktobra 2022. godine. Tokom prvog semestra, naši polaznici su pohađali glavni program na kom su slušali predavanja vrsnih politikologa, ekonomista i novinara.

Pored glavnog programa, naši polaznici su pohađali kurs „Tehnike istraživanja javnog mnjenja“ koji je vodio naš saradnik Nikola Jović, kao i Medijski kurs koji su zajedno vodile novinarka Maja Dragić i novinarka Ivana Pavlović.

Drugi semestar trajao je od septembra do oktobra 2022. godine. U ovom semestru naši polaznici su pohađali dva kursa koji su tematski povezani sa istraživačkim i medijskim kursom iz prvog semestra.

Na kurs o tehnikama istraživanja nadovezao se kurs „Analize javnih politika“ koji je vodio Mihailo Gajić, programski direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka. Pored njega, polaznici su imali prilike da svoje znanje sa Medijskog kursa nadograde na PR kursu koji su zajednički vodili PR stručnjaci i naši dugogodišnji saradnici, Nikola Parun i Predrag Panić.