Sa ponosom vam predstavljamo polaznike koji su usprešno završili prvi Program za medije, PR i istraživanje:

Irena Vučić
Jovana Stefanović
Nedeljko Tišanović
Sara Filipović
Ljubica Milovanović
Katarina Steljić
Neda Kovačević
Jelena Bakoč
Milica Cvijović
Magdalena Ivanović
Marija Ćorić