Ekonomista Mihailo Gajić izabran je za novog predsednika Libeka, kao i za glavnog i odgovornog urednika medijskog portala Talas na nedavno održanoj sednici našeg Izvršnog odbora.

Mihailo je do sada obavljao funkciju direktora ekonomske istraživačke jedinice, a u narednom periodu predvodiće Izvršni odbor i biće odgovoran za predstavljanje organizacije, strateško planiranje i razvoj.

Dosadašnji predsednik Libeka i jedan od osnivača organizacije 2008. godine Miloš Nikolić podneo je ostavku na ovu funkciju usled novih profesionalnih obaveza. Zahvaljujemo Milošu na dosadašnjem rukovođenju naše organizacije čiji rad je obeležio, i želimo mu puno uspeha u daljem profesionalnom i ličnom razvoju.

Na pomenutoj sednici Izvršnog odbora diskutovalo se o tekućim i budućim aktivnostima na polju obrazovno-istraživačkog rada. Posebno je naglašeno da će Libek nastaviti sa daljim razvijanjem domaćih, regionalnih i međunarodnih partnerstava na polju ekonomskih integracija, kao i da će nastaviti sa  promovisanjem vrednosti slobode i odgovornosti u Srbiji.

 

Libek tim