Najnovije Libekovo istraživanje obuhvata kvantitativnu i kvalitativnu analizu naslovnih stranica dnevnih novina u Srbiji u periodu od 24. februara do 10. maja 2020. godine. Istraživanje su radili polaznici prve generacije našeg specijalizovanog Programa za medije, PR i istraživanje, a koordinator je bio Nikola Jović.

Analizirane su naslovne stranice najtiražnijih dnevnih novina u Srbiji: Danas, Blic, Politika, Večernje Novosti, Kurir, Alo, Informer i Srpski telegraf. Ukupno je obrađeno 548 naslovnih strana navedenih dnevnih novina, a cilj istraživanja bio je da se utvrdi na koji način su vesti o epidemiji virusa Covid-19 bile predstavljene u dnevnim novinama, sa posebnim fokusom na korišćenje epidemije u svrhu političkog marketinga.

Od ukupnog broja glavnih naslova analiziranih prvih strana novina, na epidemiju virusa Covid-19 se tematski odnosilo čak 62%, a način na koji su glavni naslovi bili uokvireni u najvećem broju slučajeva bio je negativan/pesimističan (49%). U nešto manjem broju slučajeva, naslovi su bili neutralni (27%) ili pozitivni/optimistični (24%).

Tri dominantne tematske perspektive iz koje se obrađivala epidemija virusa Covid-19 bile su opšte-informativna perspektiva (23%), medicinska perspektiva (21%) i politička perspektiva (19%), a kada je reč o političkoj perspektivi, uočljiva je značajna nesrazmera u zastupljenosti vlasti (16%) i opozicije (3%).

Najpozitivniji akter u dominantnoj medijskoj reprezentaciji bila je vlast (33%), pa tek onda slede lekari i medicinsko osoblje (20%). Sa druge strane, negativnim sentimentom najčešće su „obojeni“ građani (19%) i vlast (16%). Kada je reč o opoziciji, vidimo da je i u tom malom broju slučajeva u kojim je zastupljena u glavnim naslovima, ona konotirana negativno (10%).

Zanimljivo je i da su redakcije analiziranih štampanih novina odlučile da poznate ličnosti pretežno koriste kao negativan primer (8%), a ne kao pozitivan (2%).

Dominantno neutralno predstavljen bio je Krizni štab, a istraživačku znatiželju budi podatak koji pokazuje da je strani faktor (najčešće Kina) duplo češće pozitivno konotiran (15%) u odnosu na Krizni štab (7%).

Pored toga, nalazi istraživanja pokazuju da svaki deseti glavni naslov ispunjava indicije da bude obeležen kao lažna vest (fake news), dok je svaki četvrti glavni naslov napisan na takav način i sa takvom porukom da se može smatrati neodgovornim. Za neznatan broj glavnih naslova se može reći da promovišu nadrilekarstvo i teorije zavere.

Podaci iz istraživanja ukazuju na to da su dva najznačajnija mehanizma za privlačenje pažnje čitaoca senzacionalizam i emocionalnost glavnih naslova, a kako analiza pokazuje, emocije negativne valencije dominiraju (67%), u odnosu na emocije pozitivne valencije (31%), i to pre svih emocije straha, besa i zabrinutosti.

Celo istraživanje dostupno je u PDF-u i možete ga preuzeti ovde (Libek-Program-Istrazivanje).