Naš ekonomista, Mihailo Gajić, bio je govornik na tribini o geopolitičkoj poziciji Srbije u 2023. koju je organizovao Centar za strateške analize, na panelu koji se bavio odnosima Srbije sa NR Kinom. Na ovom panelu govorili su i Stefan Vladisavljev iz BFPE i Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije.

Mihailo je predstavio kako izgledaju trenutni ekonomski odnosi Srbije i Kine, mogući uticaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini, i može li Kina kao ekonomski partner da prevaziđe značaj dosadašnnjih tradicionalnih ekonomskih partnera kao što su zemlje Zapadne Evrope. Posebno je  ukazao na to da se ulaskom Srbije u EU prestaje voditi autonomna trgovinska politika pa bi time van snage bili stavljeni sporazumi sa drugim državama, kao i to da nije jasno da li regionalne ekonomske integracije u okviru Berlinskog procesa ili Otvorenog Balkana imaju nameru stvaranje carainske unije ili ne, što bi takođe imalo uticaj na trgovinsku saradnju.