Naša partnerska organizacija iz Severne Makedonije, Finance Think, organizovala je konferenciju ’’Regionalna integracija tržišta rada’’ 20. aprila ove godine u Skoplju. Tema konferencije bili su mogući efekti regionalnih ekonomskih integrativnih procesa kao što je Open Balkan na tržište rada pojedinačnih zemalja. Na ovoj konferenciji učestvovao je kao govornik i naš ekonomista Mihailo Gajić, koji je predstavio stanje na tržištu rada u Srbiji, kao očekivani uticaj povećanja mobilnosti radne snage u regionu.

Konferenciju je otvorio zamenik premijera makedonske Vlade za evropska pitanja, Bojan Maričić. Blagica Petreski, direktorka organizacije Finance Think je predstavila istraživanje o stanju na tržištu rada u Severnoj Makedoniji. Poseban osvrt pridala je stanju u onim administrativnim okruzima koji se nalaze geografski blizu granice sa Albanijom i Srbijom, kao zemljama članicama inicijative Otvoreni Balkan, identifikujući disbalnase na tržištu rada, prvenstveno u kvalifikacionim strukturama ponuđenih radnih mesta i nezaposlenih lica.

Endrit Jerizaj, državni sekretar ministrastva finansija Albanije, izneo je očekivanja da će na mobilnost radne snage najveći uticaj imati razlike između prosečnih zarada u pojedinačnim industrijama, ali da one regionalno posmatrano nisu velike što će smanjiti podsticaj za mobilnošću radne snage.

Regionalne ekonomske integracije predstavljaju važan segment u obrazovno-istraživačkim aktivnostima Libeka. Najvažnije aktivnosti na ovom polju svakako su rad naše regionalne partnerske grupe partnerskih organizacija, panel diskusije koje od ove godine organizujemo i van Beograda, kao i konferencija Open Balkan Forum 2 koju organizujemo i ove godine početkom juna.