Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo sinoć otvorili četvrti po redu program Uvod u studije totalitarizma.

Pored Akademije liberalne politike, ovaj program predstavlja važan obrazovni projekat Libeka sa ciljem osnaživanja pojedinaca, stvaranjem novih mogućnosti za istraživanje, usavršavanje, postizanje napretka u borbi za slobodno i odgovorno društvo.

Polaznicima četvrte generacije ovog programa dobrodošlicu je poželeo Miloš Nikolić,predsednik Libeka, naglasivši da je oblast studija totalitarizma relevantna tema za sve nas, kako iz ugla propitivanja prošlosti i izvlačenja pouka, tako i za savremeno promišljanje političkih izazova i opasnosti po slobodu pojedinca.

Nakon toga, polaznike je pozdravila i menadžerka za komunikacije Libeka Katarina Brajković koja im je predstavila program i upoznala ih sa osnovnim informacijama koje su im neophodne za pohađanje UST-a. Nakon toga održano je prvo predavanje na programu sa profesorom Pravnog fakulteta Jovicom Trkuljom. Tema predavanja bavila se osnovnim pojmom i karakteristikama totalitarizma kao i načinima dolaska totalitarnih pokreta na vlast.

Program će trajati od oktobra do decembra 2020. Polaznici će na sesijama, između ostalog, obrađivati i složene odnose između totalitarizma i ekonomije, nauke, tehnologije, kulture, umetnosti i religije. Razgovaraćemo i o preduslovima za rađanjem totalitarnih pokreta, ali i o psihologiji autoritarnih ličnosti.

Pored sesija i kreativnih sadržaja, održaće se i šetnja Vek terora u Beogradu koja predstavlja interaktivan obilazak lokacija relevantnih za program.

Sa ponosom vam predstavljamo četvrtu generaciju polaznika programa Uvod u studije totalitarizma:

Aleksa Novaković

Ana Katić

Anastasija Simić

Aneta Simić

Ivan Joksimović

Milan Veselica

Emilija Kocić

Ilma Kitivojević

Irina Banašević

Lazar Perišić

Marica Mišić

Marija Milenković

Nikola Jeremijaš

Ognjen Petronijević

Pavle Janošević

Sanja Vasić

Sara Čekić

Vuk Orović

Aleksandra Čolić Spasić