Sastanak ekspertske regionalne radne grupe posvećene ekonomskim integracijama održan je 25. februara u Beogradu. Ovo je bio prvi susret sa našim partnerima iz regiona van online formata sastanaka koji su se inače održavali periodično posle naše prve konferencije Open Balkan Forum održane 24. maja prošle godine.

Pored predstavnika Libeka kao domaćina, na sastanku su učestvovali naši partneri iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije – Admir Čavalić (Tuzla), Endrit Yzeiraj (Tirana) i Blagica Petreski (Skoplje).

Glavni rezultat sastanka pre svega podrazumeva razradu akcionog plana oko daljih aktivnosti na polju istraživanja i promocije regionalne ekonomske integracije. Na sastanku je, pored preseka glavnih tekućih i budućih aktivnosti u svakoj od država, bilo reči i o pripremi nove, druge po redu konferencije Open Balkan Forum koja će se održati u Beogradu u prvoj polovini ove godine. Razgovaralo se takođe i o pripremi i izradi publikacije koja će uključiti analize i članke o ekonomsko-političkoj situaciji u regionu u vezi sa izgradnjom zajedničkog regionalnog tržišta. Zaključeno je da je neophodno osmišljavanje novog programskog dokumenta u formi deklaracije kojim će se uobličiti glavni principi i programski predlozi radne grupe.

Aktivnosti regionalne radne grupe odvijaće se u narednom periodu u online formatu sve do održavanja druge konferencije Open Balkan Forum u Beogradu.

 

Važnost regionalne saradnje – izveštaj sa panela Budućnost regiona