U ponedeljak 30. januara održana je promocija nove knjige Rajnera Citelmana – Deset najvećih zabluda o kapitalizmu u izdanju Heliksa, a uz podršku Libeka. Tokom promocije organizovan je i razgovor sa nemačkim autorom koji je ovom prilikom došao iz Berlina. Veliki značaj ovog dela pored svog osnovnog sadržaja ogleda se i u posebnom segmentu koji sadrži rezultate istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o kapitalizmu.

Razgovor sa Citelmanom vodi je Mihailo Gajić, naš programski direktor ekonomske istraživačke jedinice. Pre samog razgovora Citelman je održao kraće predavanje tokom kojeg je obrazložio neke od primera koje je koristio u svojoj knjizi. Snimak samog razgovor možete poslušati ovde:

 

 

Rajner Citelman je rođen 1957. u Frankfurtu na Majni. Studirao je istoriju i političke nauke od 1978. do 1983. i diplomirao s najvišom ocenom. Godine 1986. doktorirao je na temu Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs (Hitlerov naci-
onalsocijalizam) pod mentorstvom profesora Frajera fon Aretina. Studija, koja je takođe dobila najvišu ocenu, privukla je svetsku pažnju i priznanje.

Od 1987. do 1992. godine Citelman je radio na Centralnom institutu za istraživanja iz društvenih nauka pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Nakon toga, postao je glavni urednik u izdavačkoj kući Ullstein-Propyläen, u to vreme trećoj najvećoj izdavačkoj grupaciji u Nemačkoj, i bio je na čelu raznih odseka vodećih nemačkih dnevnih novina Die Welt. Godine 2000. osnovao je kompaniju Dr. ZitelmannPB. GmbH, koja je u međuvremenu postala lider na tržištu konsaltinga u oblasti pozicioniranja za kompanije za nekretnine u Nemačkoj. Kompaniju je prodao 2016. godine. Iste godine Citelman je stekao drugi doktorat, ovog puta iz sociologije, odbranivši tezu o psihologiji superbogatih pod mentorstvom profesora Volfganga Lauterbaha na Univerzitetu u Potsdamu. Njegova druga doktorska disertacija objavljena je na engleskom pod naslovom The Wealth Elite (Bogata elita) i istražuje psihologiju superbogatih. Citelman je napisao ukupno 26 knjiga koje su s velikim uspehom objav-
ljene na raznim jezicima širom sveta.