Pozivamo sve zainteresovane komunikativne osobe da se prijave za rad na poziciji Programskog koordinatora u Libeku do 28. novembra 2021. godine.

 

Programski koordinator je važna pozicija u našem obrazovno-istraživačkom centru i podrazumeva raznovrsne srodne aktivnosti koje obezbeđuju dalje razvijanje postojećih i uvođenje novih programa Libeka na širem polju obrazovanja, istraživanja, javnog zagovaranja i povezivanja sa bliskim inicijativama.

 

Odgovornosti Programskog koordinatora Libeka:
  • Programska i finansijska koordinacija svih Libekovih programa
  • Komunikacija sa alumni bazom Libeka, učesnicima i predavačima na obrazovnim programima
  • Organizacija javnih događaja
  • Komunikacija sa spoljnim partnerima iz poslovnog sveta, institucija, političkih partija, organizacija civilnog društva, fakulteta i ambasada, kao i komunikacija sa međunarodnim partnerima Libeka.
  • Redovna komunikacija sa medijima u koordinaciji sa menadžmentom organizacije.
  • Upravljanje sadržajem na sajtu organizacije i društvenim mrežama
  • Administrativni poslovi u vezi sa projektima

 

Osobine i kriterijumi:

Posao Programskog koordinatora podrazumeva dobre organizacione sposobnosti, proaktivan pristup u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti i sposobnost komunikacije sa različitim profilima i ciljnim grupama.

Kandidat bi trebalo da poseduje sledeće osobine:

– Obavezno boravište u Beogradu i spremnost na full – time angažman;

– Obavezan visok nivo komunikacije na engleskom jeziku (govorni i pisani);

– Dobru organizaciju u uslovima kratkih rokova i snalaženje u dinamičnom okruženju.

– Sposobnost simultanog rada na više različitih projekata.

– Poželjno, ali nije nužno poznavanje društvenih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, istorije, organizacionih nauka), odnosno studiranje na nekom od društvenih fakulteta u Srbiji; diploma nije obavezna;

– Poželjno poznavanje osnovnih političkih koncepata, političkih ideja liberalizma, ostalih važnih političkih ideologija i posvećenost promociji otvorenog kritičkog mišljenja kroz obrazovanje, istraživanje i javno zagovaranje.

 

Šta se može očekivati od pozicije?

Pozicija Programskog koordinatora otvara veliki broj mogućnosti za napredovanje i dalje profesionalno usavršavanje, odnosno networking u Srbiji i na međunarodnom planu. Programski koordinator u Libeku može da očekuje:

– Rad na širokom spektru projekata iz oblasti obrazovanja, ekonomskih i društvenih istraživanja i promovisanja predloga javnih politika sa ciljem slobodnijeg društva i slobodnije privrede.

– Veliki broj prilika za povezivanje sa predstavnicima privatnog biznisa, stručnjaka iz akademskog sveta, eksperata iz civilnog društva, predstavnika medija, kao i veliki broj međunarodnih kontakata sa svih kontinenata.

– Rad u okviru malog tima, u dinamičnom okruženju i uslovima rasta organizacije.

– Svakodnevni rad sa studentima, medijima, ekspertima i političkim akterima.

– Konkurentnu zaradu.

– Prilike za trening i usavršavanje u Srbiji i na međunarodnom planu u relevantnim oblastima.

Prethodno radno iskustvo nije obavezno.

Vašu prijavu možete poslati klikom na ovaj link.