Četvrta generacija polaznika našeg obrazovnog programa Uvod u studije totalitarizma juče je zvanično završila sve nastavne aktivnosti u okviru programa.

Uvod u studije totalitarizma je, pored Akademije liberalne politike, jedan od naših najvažnijih obrazovnih programa čiji je cilj osnaživanje pojedinaca, stvaranje novih mogućnosti za istraživanje i usavršavanje, kao i postizanje napretka u borbi za slobodno društvo odgovornih pojedinaca.

Kroz tri meseca trajanja programa, od oktobra do decembra, polaznici su se upoznali sa osnovnim pojmom i karakteristikama totalitarizma, a pored toga obrađivali su i složene odnose između totalitarizma i ekonomije, nauke, tehnologije, kulture, umetnosti i religije.

Sa ponosom vam predstavljamo polaznike koji su uspešno završili program Uvod u studije totalitarizma:

Aneta Simić

Emilija Kocić

Ilma Kitivojević

Irina Banašević

Lazar Perišić

Marica Mišić

Marija Milenković

Nikola Jeremijaš

Ognjen Petronijević

Pavle Janošević

Sara Čekić

Aleksandra Čolić Spasić