Juče smo uspešno završili aktivnosti u okviru specijalizovanog Programa za medije, PR i istraživanje.

Kroz osam meseci trajanja programa, od aprila do novembra, polaznici su se temeljno pripremali za rad u oblastima kreiranja, uređivanja i plasiranja političkog, ekonomskog i društvenog sadržaja u svim medijskim oblicima, korporativnog PR-a sa posebnim osvrtom na digitalni PR i savremene transformacije, ali i istraživanja javnog mnjenja, ekonomskih analiza i oblikovanja javnih politika.

Pored glavnog programa u okviru kojeg smo obrađivali različite medijske, ekonomske i policy teme, u prvom semestru polaznici su pohađali i jedan od dva izborna kursa – Medijski kurs i kurs Istraživanje.

Kroz seriju predavanja u okviru medijskog kursa uz pomoć istaknutih urednika i novinara polaznici su se upoznali sa dinamikom posla u medijima, odnosno sa načinom prenošenja i obrađivanja kompleksnih sadržaja na jasan način u svim oblicima medija. Pored toga obrađivali smo i analizirali ponašanja i navike korisnika medijskih sadržaja kao i najnovije trendove u advertajzingu.

Učesnici koji su u prvom semestru izabrali kurs Istraživanje upoznali su se sa istraživanjem složenih podataka, sadržaja, kao i stavova javnog mnjenja, kroz primenu osnovnih tehnika i alata u istraživanju koji imaju široku primenu u različitim oblastima na tržištu.

U drugom semestru, polaznici su pohađali kurs PR na kojem su kroz stručno usmeravanje upoznali svet poslovnog PR-a sa posebnim osvrtom na digitalni PR; i Policy kurs na kojem su se kroz rad na praktičnim i korisnim primerima učesnici susreli sa ekonomskom analizom i oblikovanjem javnih politika, kao i time kako povezati istraživanje sa ovim procesima.

Sa ponosom vam predstavljamo polaznike koji su usprešno završili Program za medije, PR i istraživanje:

Mia Brailo

Teodora Savić

Dragana Plazinić

Teodora Šćepanović

Petar Komnenić

Tijana Stanić

Natalija Kostić

Emilija Nenadović

Aleksandra Jelesijević

Tamara Mirčetić

Kristina Bondžulić

Ognjen Roljević

Dajana Ostojić