U četvrtak 13. oktobra održan je virtuelni sastanak radne grupe Open Balkan Forum. Tokom ovog sastanka učesnici radne grupe upoznali su jedni druge sa svojim tekućim i budućim aktivnostima na polju istraživanja i javnog zagovaranja.

Posebno je posvećena pažnja analizi trenutne političke situacije u svakoj od zemalja po pitanju razumevanja i prihvatanje regionalnih ekonomskih procesa integracije. Jedan od zaključaka jeste da u javnostima iz kojih učesnici dolaze postoji nedostatak kredibilnih i razumljivih informacija o koristima od pomenutih procesa.

Na sastanku su učestvovali: Blagica Petreski, izvršna direktorka organizacije Finance Think (Severna Makedonija), Endrit Yzeiraj, ekonomista iz Albansko-američke fondacije za razvoj (Albanija), Admir Čavalić, predsednik organizacije Multi Tuzla (BIH), dok su Libek predstavljali Miloš Nikolić, predsednik Libeka i Mihailo Gajić, programski direktor Ekonomske istraživačke jedinice koji je i moderirao sastanak radne grupe.

U prethodnom periodu Libek je obavio veći broj sastanaka i konsultacija sa predstavnicima poslovnih asocijacija i domaćih kompanija sa ciljem dubljeg upoznavanja sa problemima sa kojima se privreda i građani u Srbiji suočavaju, a koji bi mogli da se unaprede uklanjanjem suvišnih barijera u slobodi kretanja i prometa.

Libek nastavlja sa aktivnostima na polju istraživanja, praćenja i zagovaranja dubljih ekonomskih integracija u našem regionu kako bi se što brže išlo ka izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta što je i cilj inicijative Otvoreni Balkan.

 

Prvi Open Balkan Forum – poziv da živimo slobodno i odgovorno u regionu

Sastanak Libeka i Saveta stranih investitora (FIC)

Bratstvo zasnovano na miru i trgovini – Govor Miloša Nikolića na otvaranju prvog Open Balkan Foruma

Otvoreni Balkan kao liberalna regionalna politika Srbije